Luck och Skrapkalendrar 2009
Nr. 14 Svampstugan
Luckorna har olika storlek och oregelbunden placering.
Seriebeteckning och lottnummer trycks i varje lucka.
I luckorna finns trevliga fyrfärgsbilder. På baksidan av kalendern trycks seriebeteckning och löpnummer.
Föreningsnamn kan tryckas på fram- eller baksidan av kalendern.
Vinstplan, annonser och övrig text trycks på kalenderns baksida. Leveranstiden är minimum 10 arbetsdagar efter godkänt korrektur.

Julkalendrar finns på lager i följande numreringar: 1-500, 1-1000, 1-1500, 1-2000, 1-3000, 1-4000, 1-5000. Andra antal levereras 3 gånger/säsong i vecka 38, 42 och 45.


Nr. 13 Nu tändas åter ljusen

Nr. 16 I lyktans sken
--------------------------------------------------------------------

JULSKRAP
Kalendern har 24 skrapfält, ett per dag från
den 1:e dec till 24:e dec.
Dessutom finns det ett löpnummer från 1 till
1000 under "Lyckovinst" för att ge ytterligare
spänning åt kalendern.
Varje sats innehåller 1000 skrapkalendrar,
varav 33 med direktvinst.

VINSTPLAN
1 kalender med 1:a vinstdag 24
2 kalendrar med 2:a vinstdag 13 och 23
10 kalendrar med 3:e vinstdag 1 till 10
20 kalendrar med 4:e vinst mellan den 11:e och 24:e samt dubbla 4:e vinster dag 13, 20, 21, 22, 23 och 24

Nr. 23 Stugskrapet

Nr. 25 Tomtar i solnedgång


På baksidan av kalendern trycks föreningsnamn, registreringsmyndighet, vinstplan och dragningslista. Även annonser kan tryckas på baksidan. Vinstvärdet får variera mellan 35% och 50%. 1:a vinstens värde får högst vara 5000:-.

I kontrollfältet finns en kontrollkod där lottförsäljaren kan se att rätt vinst utdelas, samt samma nummer som finns under "Lyckovinst". Löpnumret under "Lyckovinst" kan användas för efterhandsdragning eller för extra förhandsdragna vinster.
Lista med kontrollkoder medsändes kalendrarna.
Skrapkalendern är godkänd av Lotteriinspektionen att användas i 16§, 17§ och 19§ lotterier med beteckningen LN 244. Leveranstiden för skrapkalendrar är minimum 10 arbetsdagar efter godkänt korrektur.