Lottringar


Fair Play
lottringar är praktiska och fusksäkra lotter som garanterar rent spel. Lottringarna är förseglade med aluminiumsigill. Tråden bryts lätt av vid sigillet utan verktyg då dragningen skall ske. Köparen bryter själv av sin lott från ringen. Den kvarsittande lottdelen används som dragningslott och har samma numrering som försäljningslotten. Försäljaren kan hänga ringen på armen och har då båda händerna fria för växling och annat. Lottringar Fair Play tillverkas i tio olika färgvarianter och med 24 olika seriebeteckningar vilket ger 240 varianter. Lottringarna kan tryckas med 12 raders specialtryck. Den levereras i följande standardförpackningar: Lottringar 1-100 i en wellpappkartong med 100 ringar. Lottringar 1-200 i en wellpappkartong med 50 ringar. Lottringar 1-300 i en wellpappkartong med 50 ringar.
Best. nr 190

Numrering 1-100

Numrering 1-200

Numrering 1-300
Matchen
är avsedda att användas i lotterier som anordnas där match resultat framkommer, t.ex. fotbollsmatcher och ishockey matcher. På matchringarna finns 100 lotter med resultat från 0-0 till 9-9. Den lottköpare som har lotten med matchens slutresultat vinner. För resultat där det ena laget eller båda lagen uppnår större målresultat än 9 utgår vinsten på lott 9-9. Matchlotterna tillverkas i tio pappersfärger och olika sereibeteckningar.
Best. nr 165